Læger

Vi er begge speciallæger i almen medicin og dækker et bredt interesseområde. Vi prioriterer høj faglig standard og efteruddanner os løbende indenfor faget mhp. at sikre den bedste patientbehandling.

Martin Saxe

Martin Saxe

Kandidat fra Kbh. 2007 – special læge i almen medicin siden 2014.

Ud over erfaring i Intern medicin har jeg erfaring fra ansættelser i ortopædkirurgi,børneafdeling, gynokologi/obstetrik, mavetarm kirurgi mm.

 

Ebba Ebba Kirketerp-Møller

  • Født 1952
  • Cand.Med. fra kbh Universitet 1979
  • Speciallæge Almen medicin 1994
  • Alment praktiserende læge siden 1991
  • Inden almen praksis  gennem 12 år haft hospitalansættelse ansættelse indenfor følgende specialer:
  • Intern medicin /gastroenterologi, geriatri, kirurgi/Urologi, patologi, psykiatri.
  • Gynækologi/obstertrik,pædiatri.
  • Gennem længere årrække plejehjemslæge/lægefaglig konsulent ved Øselsgårdens Plejehjem