Graviditets undersøgelser

Hos Sundhedspersonale
1. Graviditetsundersøgelse (uge 6 – 10)
Her laver vi din vandre og svangerjournal som skal sendes til sygehuset hvor du skal føde. Du skal også have undersøgt din urin for infektion og svangerskabsforgiftning, taget blodtype og blodprøver. Du får her vejledning i at bestille tid til doubletest (blodprøve) samt bestille tid  til nakkefoldsscanning på sygehuset. Det er de to undersøgelser, der kan sige noget om risikoen for Downs syndrom. Du får også udleveret info om graviditet og fødsel hos os, og vi snakker bl.a. om arbejdsmiljø, kost, fysisk aktivitet, tobak og alkohol og evt. medicin.

Hos Lægen
2. Graviditetsundersøgelse (uge 25 +/- en uge)
Undersøgelsen tager normalt 15 min. Du skal have undersøgt din urin, dit blodtryk, kontrolleret hjertelyd og liv hos føtus, barnet.

3. Graviditetsundersøgelse (uge 32 +/- en uge)
Undersøgelsen tager normalt 15 min. Vi snakker om fødsel, men ellers i øvrigt som ved den 2. graviditetsundersøgelse.

4. Undersøgelse ( 8 uger efter fødsel)
Samtale om fødselsforløbet, hvordan du har det, og endelig om evt. fremtidig prævention samt en gynækologisk undersøgelse